طبخ تونسي بالصور


طبخ تونسي بالَصور

صورة طبخ تونسي بالصور

صورة images

الَرشتا الَمفورة بالَدجاج من الَمطبخ الَتونسي
الَمقادير

فراشة حواء

400 غ رشتا او ان لَم تكن لَديكي الَمنزلَية اشتعملَي الَشعيرية
4 افخاذ الَدجاج
1 بصلَة
1 سن ثوم
1 جزرة
1 عرق كرافس
3 م ك زيت زيتون
1 باقة بقدونس
1 م ص معجون طماطم مركز
10 صلَ من مرق الَدجاج او الَلَحم
2 ورق غار
1 م ص زعتر جاف
1 م ص اكلَيلَ
ملَح
فلَفلَ اسود
2 بطاطس اختياري)
نصف فنجان حمص منقوع في الَماء لَمدة لَا تقلَ عن 12 ساعة اختياري)

الَطريقة

فراشة حواء

قطعي الَجزرة مكعبات صغيرة ومعها الَبصلَ و الَثوم و الَكرافس
سخني الَزيت وقلَي فيه الَخضر
اضيفي الَزعتر و الَاكلَيلَ وورق الَغار
ثم ضعي فوقهم افخاذ الَدجاج وقلَبيها علَى الَجنبين لَتحمر مدة 10 دقايق
اذيبي مركز معجون الَطماطم في مرق الَلَحم او الَدجاج ثم اسقي به خلَيط الَدجاج والَاعشاب
قطعي حبتي الَبطاطس الَى نصفين واضيفهم الَى الَمرقة مع الَحمص واتركي الَكلَ يطهي لَمدة ساعة علَى نار هادئة
خذي الَرشتا او الَشعيرية وافركيها بقلَيلَ من الَزيت والَماء
وضعيها علَى طنجرة الَبخار من فوق لَتطبخ بالَبخار لَمده 20 دقيقة
ثم اسقي الَرشتا الَمفورة اي الَمطبوخة علَى الَنار بالَمرقة واخلَيطيها جيدا
ثم ضعيها في طبق وزينيه بقطع الَدجاج والَبطاطس والَحمص ثم ادخلَيه الَفرن واتركيه لَمدة 30 دقيقة
والَف صحة و عافية

———————–~~~~———————-
كسكسي بالَحمص و الَزبيب
الَمقادير:

فراشة حواء

نص كيلَو جرام كسكسي
1 كلَغ لَحم غنم بالَعظم
150 غرام حمص منقوع في ماء لَمدة لَيلَة كاملَة
200 غرام زبيب
5 ملَاعق طعام معجون طماطم
2 ملَاعق طعام فلَفلَ احمر ناعم
1 ملَعقة شاي فلَفلَ اسود
2 ملَعقة شاي ملَح
نصف ملَعقة شاي كركم
نصف كاس زيت زيتون

الَطريقة:

اولَا نسلَق الَحمص في ماء مع الَكركم و نتركه حتى يستبك في الَاثناء ناخذ الَقدر الَخاص في تحظير الَكسكسي و نضع في الَزيت علَى الَنار و معجون الَطماطم و الَبهارات و الَلَحم و قلَيلَ من الَماء و نتركه يتقلَى علَى نار خفيفة و بعدها نضيف لَه الَماء الَمطلَوب لَطبخه و نتركه حتى يستبك الَلَحم.
بعدها ناخذ و عاء و نضع فيه الَكسكسي ثم نفركه بقلَيلَ من زيت الَزيتون ثم نضيف لَه مقدار ثلَثي كاس ماء فاتر ثم نضعه في الَقدر الَعلَوي الَكسكاس و نغطيه لَمدة ثلَث ساعة بعدها ننتشلَ الَكسكاس من فوق الَقدر و نبلَلَ الَكسكسي بكاس ماء نقي ثم نتركه قلَيلَا ثم نسكبه في وعاء و نقلَبه و من ثم نعيده في الَكسكاس و نضعه علَى الَقدر مغطى لَمدة عشر دقائق بعدها نسكب الَكسكسي في وعاء و نضيف لَه الَصلَصةو قلَيلَ من الَفلَفلَ الَاسود و نتركه لَينجف ثم نضعه في وعاء الَتقديم و نضع فوقه الَلَحم و الَحمص و الَزبيب الَمغسولَ و الَفلَفلَ الَاخضر الَمقلَي و بالَعافية.
———————–~~~~———————-

صورة طبخ تونسي بالصور

طاجين ملَسوقه من الَمطبخ الَتونسي

الَمقادير

صدر من الَدجاج
18 ورقة ملَسوقة ممكن تعوضيه باوراق الَفيلَو او الَجلَاش
1 بصلَ
8 بيضات
50 غرام زبدة
100 غرام جبن مرحي
4 مثلَثات جبن
نصف فنجان زيت
نصف ملَعقة ملَح
نصف ملَعقة صغيرة فلَفلَ اسود
نصف ملَعقة صغيرة فلَفلَ زينة
نصف ملَعقة كركم.

الَطريقة

يقطع الَدجاج الَى قطع صغيرة وتوضع في قدر به الَزيت والَبصلَ الَمفروم والَملَح والَتوابلَ يقلَى مدة 5 دقائق ثم تضيف كاس ماء ويترك يغلَى حتى ينشف ويستوي الَدجاج وفي الَاثناء تسلَق بيضتان وتقطع فوق الَخلَيط الَدجاج ويقطع الَجبن وتضيف الَجبن الَمرحي ويخلَط الَكلَ ثم تضيف باقي الَبيض ثم تاخذ طبق الَفرن وتدهنه بقلَيلَ من الَزبدة وتضع ورقة الَملَسوقة ثم تدهن الَاخرى بالَزبدة وتعيد ذلَك تسعة مرات ثم تفرش خلَيط الَدجاج علَى سطحه وتطرحه ثم تضع فوقه ملَسوقة وتدهنها بقلَيلَ من الَزبدة وتعيد ذلَك تسع مرات وفي الَاخير تضيف باقي الَزبدة وقلَيلَ من الَملَح وتسقي به الَطاجين ثم تدخلَه الَفرن مدة 25 دقيقة وتتركه يبرد ثم تقطعه قطعا متساوية
———————–~~~~~————————

الَطبخ الَتونسي بالَصور 2016 وصفات

برودو broudou بالَخضرة شوربة تونسية

250 غرام لَحم بقرمقطع الَى قطع
2 جزر
2 لَفت
2 بطاطس
2 اعواد كرافس
100 غرام حمص منقوع في الَماء لَمدة لَا تقلَ عن 12 ساعة
1 بصلَة
مكعب كنوراو ماجي نكهة بقر
1 ملَعقة كبيرة زيت
2 ملَاعق كبيرة طماطم مركزة
ملَح و فلَفلَ اسود
زعفران
اغسلَي الَخضار جيدا و نظفيها وقطعيها الَى مكعبات صغيرة
في قدر او طنجرة ضعي قطع الَحم الَبصلَ الَمفروم و الَحمص الَزيت الَملَح الَفلَفلَ الَاسود ثم اتركيهم يتقلَون لَمدة ما بين 5 الَى 10 دقايق
عندما تلَاحظين ان لَون الَبصلَ تغير و اصبح ذبلَان اضيفي الَماء تقريبا من لَتر ونصف الَى لَترين الَذي اذبتي فيه الَمكعب
ثم اضيفي الَخضر الَمقطعة واتركي الَكلَ يطبخون لَمدة 45 دقيقة او الَى ان تتاكدي من ان الَمكونات نضجت
اضيفي الَطماطم الَمركزة و الَقلَيلَ من الَزعفران لَاعطائها لَون
ثم اتركي الَمكونات تنضج ثم اسكبيها في صحون الَتقديم كشوربة مغذية ولَذيذة
ملَاحظة مهمه وهذا اختياري ممكن قبلَ نضوج الَبرودو ب15 دقيقة اضافة الَقلَيلَ من الَشاعرية
اتمنى تعجبكم

———————–~~~~~————————

الَطبخ الَتونسي بالَصور 2016 وصفات

 

الَمسفوف من الَمطبخ الَتونسي

الَمقادير

500 غ كسكسي
60غ زبدة
200غ سكر ناعم
100غ بندق
100غ لَوز محمص
100غ زبيب
100غ فزدق محمص
100غ صنوبرمحمص
2 م ك زيت زيتون

الَطريقة

بلَلَي الَكسكسي ب2 كاس ماء نقي و 2 ملَاعق زيت زيتون وحركيه بايدينك
حطي الَكسكسي في الَطنجرة الَي تطبخ الَاكلَ بالَبخار واتركيه يطبخ بالَبخار لَمدة 15 دقيقة
افرمي الَبندق والَلَوز فرم خشن
انزلَي الَكسكسي وصغيه في وعاء واضيفي لَه الَسكر الَناعم والَزبدة ممكن تضيفي شوية حلَيب كمان واخلَطي الَكلَ جيدا
زيني الَمسفوف بالَمكسرات علَى ذوقك
———————–~~~~~————————

 

سلَطة بلَانكيت من الَمطبخ الَتونسي

1 خبز فرنسي طويلَ من الَمستحن ان يكون بائتا مقطع الَى حلَقات
2 ملَاعق كبيرة هريسة
100 غ تن اي تونه
200 غرام زيتون اخضر او اسود
2 ملَاعق زيت زيتونه اي زيت زيتون
صحفه سلَاطه مشويه اي زبدية من الَسلَاطة الَمشوية
6 بيضات دجاج مسلَوقة مقطعة الَى حلَقات بالَعرض

ناخذ الَهريسة و زيت الَزتون و نضع فوقهما 4 ملَاعق ماء و نخلَط لَلَحصولَ علَى صلَصه خفيفه
ثم نغمس كلَ حلَقة من حلَقات الَخبز الَفرنسي في هذه الَصلَصه
ثم نفرد فوق كلَ حلَقة خبز مغمسه ملَعقة ضغيرة سلَاطة مشويه ثم نزينها بحلَقة من الَبيض مسلَوق و الَتونه و الَزيتون

———————–~~~~~————————

الَطبخ الَتونسي بالَصور 2016 وصفات
الَمعكرونة او الَمقرونه الَتونسية

كما لَاحظتم في تونس نقولَ الَمقرونة و نقصد الَمعكرونة اما طريقة طبخنا لَها فتختلَف عن ماهو موجود مو في ايطالَيا بس و انما في جميع انحاء الَعالَم
وكما يعتقد الَاغلَبية ان الَكسكسي هو الَاكلَة الَيومية تقريبا لَلَتونسي فهذا غير صحيح الَكسكسي يطبخ مرة في الَاسبوع علَى خلَاف الَمقرونة الَي هي تفضلَ علَى الَكسكسي في تونس وذلَك لَسرعتها في الَطبخ بالَمقارنة مع الَكسكسي

الَيكم الَمقادير
800 غرام لَحم خروف
4 طماطم
3 ملَاعق كبيرة طماطم مركزة
4 حبات فلَفلَ حلَو
حبة فلَفلَ حار اي حراق اختاري)
4 فصوص ثوم
نصف ملَعقة كبيرة هريسة

500 غرام مقرونة اي نوع الَي تفضلَينه
ورق غار
ملَح فلَفلَ اسود
جبن مبروش لَلَزينة

1 سخني الَزيت ثم اضيفي لَه الَلَحم مقطع و متبلَ بالَملَح والَفلَفلَ الَاسود
2 اضيفي حبات الَطماطم بعد ان قطعتها الَي مكعبات والَطماطم الَمركزة و الَهريسة والَثوم الَمفروم وحركي الَجميع
3 اضيفي الَماء وورق الَغار وغطي الَقدر واتركيه 10 دقايق
4 تفقدي الَصلَصلَة من حين لَاخر باضافة الَماء ان كانت تحتاج لَذلَك
5 اضيفي حبات الَفلَفلَ واتركي الَصلَصة تطبخ مع الَتحريك من حين لَاخر الَي ان تنضح قطع الَلَحم و تتماسك الَصلَصة
6 اسلَقي الَمعكرونة في ماء مملَح و زيت
7 ضعي الَصلَصة علَى الَمعكرونة من دون لَحم و اخلَيطي الَكلَ الَي ان تكون متجانسة
8 قدمي الَمعكرونة في طبق وزينيه بقطع الَحم و الَفلَفلَ ورشي فوقهم الَجبن الَمبشور

وكلَي بالَهناء و الَشفاء

  • طبخ تونسي
  • اكلَات فتافيت بالَصور
  • معجنات تونسية
  • اكلَات تونسية
  • الَاكلَ الَتونسي بالَصور
  • صور من الَمطبخ الَتونسى
  • كسكسي بالَحم تونسي
2,064 مشاهدة

طبخ تونسي بالصور

1

صورة فستان قصير للحفلات

فستان قصير للحفلات

صور فساتين سهره ازياء صيفيه ازياء حديثه ازياء جديده اجملَ فساتين سهرة اجملَ الَازياء لَلَسهرات …